27/02/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usług B+R dla wsparcia wytworzenia, badania i testowania prototypu w celu utworzenia produktu programistycznego Emart.” informujemy o wyniku prowadzonego postępowania ofertowego.

zobacz więcej »
Zobacz nasze referencje