Dane rejestrowe

"Emart Synergia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres siedziby: ul. Elektorlana 13, 00-137 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XIII - Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000239866
NIP: 1132568471
REGON 140214876
kapitał zakładowy 50 000 PLN