Emart Synergia dla UEFA EURO 2012

Emart Synergia została wybrana na wykonawcę portalu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™ w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego wspólnie przez spółkę PL2012 oraz miasta - gospodarzy mistrzostw. Portal umożliwiał będzie  rekrutację oraz szkolenie wolontariuszy, a także wspierał koordynowanie ich pracy w trakcie turnieju głównego.

O uruchomieniu portalu informuje na przykład dziennik Metro w wydaniu z dnia 27.04.2011 - skan poniżej.

Artykuł o eurowolontariacie