Intranet

intranet

Intranet usprawnia procesy komunikacji w obrębie firmy. Umożliwia wyszukiwanie wiarygodnych i aktualnych informacji w łatwy, szybki sposób. Na Intranet mogą składać się różnorodne narzędzia informacyjne oraz wiele źródeł danych. Dzięki ich połączeniu zwiększa się efektywność komunikacji i w rezultacie przyspieszeniu ulegają procesy biznesowe.

Przechowywanie wiedzy przedsiębiorstwa w Intranecie umożliwia sprawne jej wykorzystywanie przez wszystkich pracowników oraz kadrę zarządzającą

Niezwykle cenną zaletą sieci Intranet jest przyspieszenie informowania kierownictwa o przebiegu procesów w firmie. Dzięki kokpitowi informacyjnemu, udostępniającemu w przyjazny sposób kluczowe informacje o stanie firmy, uzyskuje się szybki i łatwy dostęp do danych obrazujących wszystkie aspekty operacyjne przedsiębiorstwa. 

Udostępniając Intranet swoim pracownkom uzyskają Państwo znaczny wzrost efektywności. Firmowa sieć będzie dostarczać informacje aktualne i zgodne z potrzebami informacyjnymi poszczególnych osób.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie projektowania i wdrażania firmowego Intranetu. Pomożemy zebrać wymagania i zmapować procesy odbywające się w firmie, a następnie zbudujemy kompletne narzędzie do efektywnej ich obsługi. W zależności od Pańtwa potrzeb Intranet możemy zintegrować z systemami wykorzystywanymi w firmie, na przykład poprzez XML.