Integracja systemów


integracja systemów

Bardzo często proces informatyzacji odbywa się w przedsiębiorstwie stopniowo, z wykorzystaniem różnej infrastruktury komputerowej, programów i formatów przechowywania danych. Prowadzi to do sytuacji, w której z jednej strony uzyskanie pełnej informacji wymaga skorzystania z kilku systemów, z drugiej zaś w każdym systemie prowadzone są kartoteki czy zbiory danych w mniejszej lub większej części "powielane". Nie dość, że utrzymywanie wielu systemów wiąże się z dodatkową pracochłonnością, to w dodatku nierzadko niemożliwym staje się utrzymanie jednakowej aktualności danych we wszystkich systemach. W efekcie wykorzystanie tak rozczłonkowanych informacji jest niezwykle trudne i czasochłonne, a nierzadko nieopłacalne.

Dzięki zintegrowaniu systemów oraz źródeł danych osiąga się spójność i jednolitość informacji, co czyni je niezwykle cennym zasobem, z którego firma może czerpać różnorodne korzyści:

  1. Informacje stają się dostępne dla wszystkich potrzebujących ich pracowników i działów oraz kierownictwa, a tam gdzie dostęp do informacji istniał, ulega on znacznemu przyspieszeniu.
  2. W zintegrowanym systemie łatwiej zadbać o aktualność i spójność informacji w każdym ze zintegrowanych elementów.
  3. Dzięki uniwersalnym protokołom wymiany, takim jak XML, dane mogą być czytane i przetwarzane przy pomocy różnorodnych narzędzi i systemów – przez oddziały przedsiębiorstwa, kontrahentów oraz administrację.
  4. Kolejną zaletą spójnych źródeł danych jest ułatwienie prowadzenia wszelkich procesów analitycznych, od najprostszych – obejmujących kilka parametrów, takich jak stopa zwrotu inwestycji, czy procentowy udział w sprzedaży, aż po złożone obliczenia Business Intelligence.
  5. Centralizacja danych umożliwia kontrolę dostępu do nich, na przykład dzięki zastosowaniu protokołów SSL/TLS z odpowiednimi algorytmami szyfrowania, które gwarantują, że informacje zostaną odczytane jedynie przez adresata, nawet jeśli ktoś niepowołany zakłóci transmisję lub wejdzie w posiadanie nośnika danych.

Potrzeba pełnej lub częściowej integracji systemów pojawia się też tam gdzie konieczne jest aby dwa lub więcej systemów informatycznych należących do różnych przedsiębiorstw wymieniało się aktualnymi danymi.