Doradztwo w zakresie wyboru dostawcy

wybór dostawcy oprogramowania

Dla informatyzujących się przedsiębiorstw rynek oferuje bardzo szeroką gamę specjalistycznego oprogramowania. Na pierwszy rzut oka programy realizują one te same funkcjonalności, a hasła promocyjne zdają się potwierdzać niezawodność i duże możliwości każdego z nich. W rzeczywistości jednak poszczególne systemy różnią się znacznie w warstwie funkcjonalności, interfejsach, możliwościach integracji, wydajności, organizacji obiegu informacji, dostępnego wsparcia technicznego itd. Wybór na postawie kryterium ceny jest często zupełnie nieadekwatny i nie gwarantuje zakupu oprogramowania możliwie bliskiego potrzebom.

Poza zakupem gotowego oprogramowania istnieje również możliwość zlecenia wykonania systemu dedykowanego, projektowanego zgodnie z przekazanymi wykonawcy potrzebami. Ta droga do wdrożenia należytego oprogramowania również może się okazać problematyczna, bowiem wybór solidnego, a przy tym możliwie taniego wykonawcy jest zadaniem dość trudnym, a przy tym kluczowym przy realizacji całego projektu.

Oferowane przez nas usługi doradcze mają na celu pomóc Państwa przedsiębiorstwu z sukcesem wdrożyć niezbędne oprogramowanie.

Dokładne zdefiniowanie potrzeb to pierwszy niezbędny krok do określenia rodzaju oprogramowania, możliwych rozwiązań i sposobów wdrożenia. Kolejnym krokiem jest analiza spełnienia założonych kryteriów przez każde z możliwych rozwiązań z uwzględnieniem ewentualnej przyszłej rozbudowy czy też spełnienia indywidualnych potrzeb. Sprawdzane zostają również takie aspekty jak bezpieczeństwo i niezawodność oprogramowania, oferowany support, dostęp do nowych wersji, a w przypadku oprogramowania wykonywanego na zamówienie oceniana jest zdolność dostawcy do zrealizowania usługi na odpowiednio wysokim poziomie w założonym czasie. Wynikiem prac jest wskazanie dostawcy i sposobu realizacji, którego wybór pozwoli rozpocząć proces wdrażania oprogramowanie spełniającego Państwa oczekiwania.

Nasze usługi to również zarządzanie projektami IT »