Pomoc w pozyskiwaniu środków z UE

współfinansowanie z UE

Realizacja rozbudowanych projektów informatycznych często pociąga za sobą spore nakłady finansowe. Kosztowne jest nie tylko wykonanie samego oprogramowania, ale również szereg działań związanych z pozyskaniem stosownych licencji i zezwoleń, wprowadzeniem produktu na rynek, marketingiem, reklamą, a także późniejszym utrzymaniem oprogramowania.

Gdy dobry, innowacyjny pomysł jest blokowany przez brak funduszy na realizację, znakomitym rozwiązaniem może okazać się pozyskanie środków unijnych. Wymaga to co prawda dopasowania przedsięwzięcia do warunków unijnych programów, ale dla odważnych, zdecydowanych inwestorów, poważnie podchodzących do pomysłu sposób ten jest szansą na sfinalizowanie planów biznesowych.

Oferujemy Państwu pomoc w trudnym procesie wsparcia realizacji projektu IT środkami unijnymi. Nasze usługi zwierają takie działania jak identyfikacja możliwych źródeł finansowania poprzez analizę dostępnych programów Unii Europejskiej z uwzględnieniem rodzaju, profilu i zakresu planowanych inwestycji, opracowanie szczegółowej koncepcji oprogramowania z dostosowaniem do wymagań konkretnego, wybranego programu unijnego oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji koniecznej w procesie aplikowania o środki unijne.

Po uzyskaniu współfinansowania z programu Unii Europejskiej gwarantujemy Państwu terminowe i należyte wykonanie oprogramowania zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem.