Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usług B+R dla wsparcia wytworzenia, badania i testowania prototypu w celu utworzenia produktu programistycznego Emart.” informujemy o wyniku prowadzonego postępowania ofertowego.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy pod adresem http://www.emartsynergia.pl/o-firmie/bon-na-innowacje/